Harrastamisen Nakkilan malli, hankepäätös myönteinen

Kirjoitettu 3.6.2021

Harrastamisen Suomen –mallin hankepäätös saapui myönteisenä – toiminta jatkuu 8/2023 – 05/2024

Nakkilassa hanke on koko sivistystoimialan yhteinen projekti, jossa on mukana opetus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Lisäksi mukana on muita tahoja, kuten urheiluseuroja, yrittäjiä ja yhdistyksiä. Tavoitteena on edistää 1.–9.-luokkalaisten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa harrastustoiminta perheen varallisuudesta riippumatta. Harrastustoiminnalla on todettu olevan suojaava vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toiminta sijoittuu koulupäivän yhteyteen, jolloin harrastuksen aloittaminen ja siihen sitoutuminen on lapselle ja nuorelle helpompaa. Haluamme, että kaikki nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet ovat saavutettavissa myös erityisryhmille.

Hanketta työstää HVK Sari Ketola Olemme kiitollisia kaikista palautteista ja ideoista tähän hankkeeseen liittyen myös tässä vaiheessa.

Tässä on kerhojen ilmoittautumislinkki.

Lisätietoja:
Sari Ketola (sari.ketola@nakkila.fi)