Organisaatio

Viimeksi päivitetty 18.2.2022

Organisaatiomallin lähtökohtana on ns. valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli. Valiokuntamallin mukaisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä.

Uusi kuntalain mukainen hallintosääntö valmisteltiin kevään 2017 aikana siten, että se tuli voimaan 1.6.2017 lukien. Uudessa hallintosäännössä määritellään valiokuntien toimiala, tehtävät ja ratkaisuvalta edellisten johtosääntöjen pohjalta. Perusturvan toimialan siirtyessä kunnalta Keski-Satakunnan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuoden 2021 alusta lukien on sekä hallintosääntöön että organisaatiomalliin tehty muutoksia. Viimeisin versio hallintosäännöstä on tullut voimaan 1.2.2022 alkaen.

Toimielinorganisaatio 2021