Seuraparlamentti ja muut kokoukset

Viimeksi päivitetty 4.10.2022

Nakkilan seuraparlamentti on perustettu neuvoa-antavaksi toimielimeksi syksyllä 2020. Seuraparlamentin tavoitteena on lisätä sekä yhdistysten välistä että yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa kuntaorganisaatiossa. Parlamentin jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Seuraparlamentin kokousmuistiot tuodaan tiedoksi Nakkilan kunnan sivistysvaliokuntaan.

Toiminnan tavoitteena on kuntalaisnäkökulman tuominen päätöksentekoon, yhdistystoiminnan aseman vahvistaminen, hyvinvoinnin lisääminen kuntaan niin liikunnan kuin kulttuurinkin keinoin sekä voimavarojen keskittäminen yhteisiin tavoitteisiin ja tapahtumiin.

Säännöt

  • Seuraparlamentti koostuu parlamentista (=hallitus) ja foorumista (yhdistysillat keväällä ja syksyllä).
  • Parlamenttiin kuuluu 7 yhdistysten edustajaa.
  • Parlamentti kokoustaa 4-6 kertaa vuodessa + muu yhteistyö.
  • Foorumi kerran vuodessa. valitsee uudet yhdistysten edustajat kahden vuoden välein.
    • Foorumi kokoontunut ensimmäisen kerran 9.12.2020.
  • Seuraparlamentilla on puheenjohtaja, sihteeri sekä muu jäsenistö.
  • Kunnan edustajina parlamenttiin kuuluvat hyvinvointikoordinaattori sekä kaksi muuta kunnan edustajaa. Lisäksi seuraparlamentti voi kutsua muilta toimialoilta tarvittaessa asiantuntijoita.
  • Seuraparlamentti kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiin.
  • Seuraparlamentissa on jäseninä kaksi kunnan luottamushenkilöä.

 

Tiedotus

Seuraparlamentti viestii keskenään Teams-tiimin kautta. Esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät tältä sivulta.

 

Jäsenet

Seuraparlamenttiin kuuluu kerrallaan kuusi (6) seurajäsentä, jotka Foorumi on keskuudestaan valinnut.
Jäsenet ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022

Jutta Vaahtio, Nakkilan Paterit, Nakkilan liikuntaseura
jutta.vaahtio@kessote.fi

Maria Salo, Nakkilan Napakat, Nakkilan yrittäjät, Nakkilan joulukatu, Käsityömerta
maria.salo@sanomapaja.fi

Antti-Matti Kivelä, Nakkilan Nasta
antti-matti.kivela@luviansaha.fi

Anna Kari, Nakkilan maatalousnaiset, Nakkila-seura
anna.kari@proagria.fi

Matti Ampio, Nakkilan kansalliset seniorit
matti@ampio.fi

Anna Halinen, MLL Nakkilan osasto
anna.halinen@huittistenpuhdistamo.fi

Maria Lehmuskallio-Loula
maria.lehmuskallio-loula@nakkila.fi

Mervi Naski, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja
mervi.naski@nakkila.fi

Eero Rantala, sivistysvaliokunnan jäsen
eero.rantala@nakkila.fi

Sari Ketola, hyvinvointikoordinaattori Nakkilan kunta
sari.ketola@nakkila.fi

 

Varajäsenet:

Liisa Hietaoja, Miia Rantala, Marja-Riitta Kurittu