Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.7.2024 nro 985/2024, valitusympäristölupa-asiassa, akkumateriaalitehtaan ympäristölupa, Harjavalta.Korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia. Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan BASF Battery MaterialsFinland Oy:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan toiminnalle. Lupa koskeehakemuksen mukaista akkukemikaalien valmistusta oheistoimintoineenHarjavallassa ja jäte- ja jäähdytysvesien johtamista Kokemäenjokeen. Nähtävilläolo Kuulutus on nähtävillä 12.7.-19.8.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.nakkila.fi Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 12.7.2024 – 19.8.2024Vaasan hallinto-oikeuden […]

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman:Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila. Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamallaNakkilan kunnan alueelta tasoristeykset Koivero, Juhela, Tynikurkela,Tattara, Kurittu ja Ruhade. Korvaavat yhteydet toteutetaan olemassa olevienja uusien rakennettavien katu- ja maantieyhteyksien sekä kahden rakennettavan alikulkusillan kautta. Nähtävilläolo Kuulutus on nähtävillä 26.6. – 26.7.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi Suunnitelma pidetään nähtävillä […]

Nakkilan kunta JULKIPANOILMOITUS MRL142§ Rakennusvalvonta             20.6.2024 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 16§ Kankeri Marko Voitto Tapio 531-402-1-253   ARANTILA Kankerintie 89 29250 NAKKILA Uusi rakennus Sauna Lupanro 2024-10 17§ Hohtari Oona Amanda Hohtari Perttu Johannes 531-408-6-16   MYLLÄRINKYLÄ Kangastilkku 2 29250 NAKKILA Uusi rakennus Omakotitalo Lupanro 2024-11 18§ Kaija Pekka Oskari Kaija Säde Amanda 531-415-3-10   TATTARA Matomäenkuja 49 29270 […]

Johtava ympäristöinsinööri on 17.6.2024 antanut päätöksensä koskien tilapäistä melua osoitteessa Siltatie 180, 29250 Nakkila. Ilmoitus koskee Lohiranta Juhannus ulkoilmakonserttitapahtumaa, joka alkaa 22.6.2024 klo 18:00 ja loppuu 23.6.2024 klo 01:30. Nähtävilläolo Päätös on nähtävillä valitusajan 17.6. – 24.7.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi. Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat valitusohjeet löytyvät päätöksen liitteenä. Valituskirjelmä […]

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 29.4.2024 seuraavan asemakaavan: Tervasmäen kiinteistöjen 531-407-3-72 ja 531-407-1-126 asemakaavan muutos. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla: https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/

Nakkilan kunta asettaa Rajamäen taajamaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen julkisesti nähtäville MRL § 62:n ja MRA § 30:n mukaisesti. Taajamaosayleiskaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Nakkilan Rajamäessä, Nakkilan ja Ulvilan välisen kuntarajan tuntumassa. Suunnittelualue rajautuu pääasiassa kaikissa ilmansuunnissa metsäalueisiin. Suunnittelualue on pääosin metsämaastoa sekä maa-aineksen ottoaluetta. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat […]

Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 24.6.2024 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 13.6.2024 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 28.6.2024 alkaen. Nakkila  10.6.2024 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 26.2.2024 seuraavan asemakaavan: Masiantien asemakaavan muutos. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla: https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/ Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä. 21.5.2024Nakkilan valtuusto

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.–4.6.2024 Äänestyspaikkana Nakkilassa toimii Nakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuonePorintie 4, 29250 Nakkila Ennakkoäänestys toimitetaan 29.–31.5.2024 klo 10.00–18.001.–2.6.2024     klo 9.00–15.003.–4.6.2024     klo 10.00–18.00 Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti alta löytyvällä lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16:00. Ilmoituksia vastaanotetaan puhelimitse 13.5.2024 klo 9.00 alkaen. Keskusvaalilautakunnan osoite:Nakkilan kunta, Porintie 11, 29250 Nakkilasähköposti: […]

Nakkilan kunnanhallituksen 15.4.2024 § 68 hyväksymä kaavoituskatsaus 2024 on julkisesti nähtävillä 25.4.–24.5.2024 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa  https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/   Nakkilan kunnanhallitus 25.4.2024