Nakkilan kuntaJULKIPANOILMOITUSMRL142§Rakennusvalvonta 21.9.2023 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 37§Mäki Anne MarielMäki Vesa Markus531-413-2-160 RUSKELASäkkimäentie 1929250 NAKKILAUusi rakennusSaunaLpanro 2023-32 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 25.9.2023Tämä ilmoitus on julkipantu 22.9.2023 – 9.10.2023 ilmoitustaululle.

Nakkilan kunnan ympäristöinsinööri on 14.9.2023 antanut päätöksensä Nakkila Storage/Nakkilan Verstaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien peltocrosstapahtumaa.   NähtävilläoloPäätös on nähtävillä valitusajan 14.9.2023-23.10.2023 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi. MuutoksenhakuPäätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 23.10.2023 Lisätietojen antajaYmpäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, p. 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@pori.fi Nakkilassa 14.9.2023

Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 25.9.2023 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 14.9.2023 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 29.9.2023 alkaen. Nakkila  11.9.2023 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja

Päätösnro:    Etelä-Suomen aluehallintovirasto 220/2023 Hakija:          BASF Battery Materials Finland Oy Dnro:            ESAVI/16065/2022 Asia:              Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta. Korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia. Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.9.-11.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö kuuluttaa päätökset Lounais-Suomen vesistöalueiden (lueteltu kuulutuksessa) kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista. Kuulutuksen liitteenä on 20 päätöstä. Suunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi vuodesta 2023 alkaen. Alla on kuulutus ja kuulutuksen liitteet (20 päätöstä):

Lounais-Suomen aluetoimiston kutsuntakuulutus 2023 Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Lue lisää:

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Nakkilan kunnassa on tullut vireille Masiantien asemakaavan muutos. Vireille tullut asemakaavan muutos asetetaan luonnoksena nähtäville 15.5.–14.6.2023 väliseksi ajaksi. Kaavahankkeeseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.5.2023 alkaen kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. Asemakaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan kunnanvirastolla osoitteessa Porintie 11, 29250 Nakkila sekä internetissä osoitteessa nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat. Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta […]

Suunnitelmakartat: Koko katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 10 – 24.5.2023 välisen ajan Nakkilan kunnan teknisessä toimialassa, osoite Porintie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläolo on kunnan aukioloaikana ma – pe klo 09.00–15.00.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3.2023. Äänestyspaikkana Nakkilassa toimiiNakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuonePorintie 4, Nakkila Vaalit toimitetaan varsinaisena vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9.00–20.00. Ennakkoäänestys toimitetaan 22.–28.3.202322.–24.3.2023 klo 10.00–18.0025.–26.3.2023 klo 9.00–15.0027.–28.3.2023 klo 10.00–18.00 Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 Keskusvaalilautakunnan osoite: Nakkilan kunta, Porintie 11, 29250 Nakkilasähköposti: jani.kleemola@nakkila.fi […]

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Nakkilan kunnassa on tullut vireille asemakaavamuutos, joka koskee keskustan korttelia 83. Asiasta antaa tarvittaessa lisätietoa Nosto Consulting Oy/Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi ja kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela, 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi. Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen valmistumiseen asti Nakkilan kunnanvirastossa osoitteessa Porintie […]