Nakkilan kuntaJULKIPANOILMOITUSMRL142§Rakennusvalvonta 30.3.2023 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 14§Poutanen Hanna Janita531-402-1-353 ARANTILAVänniläntie 1029250 NAKKILALaajennusAutokatoksen laajennusLupanro 2023-12 15§Nakkilan kunta531-402-4-108 ARANTILAKuntopolku 129250 NAKKILAYleisörakennelmaUlkokuntosaliLupanro 2023-14 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 3.4.2023Tämä ilmoitus on julkipantu 31.3.2023 – 17.4.2023 ilmoitustaululle.

Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 3.4.2023 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 24.3.2023 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 6.4.2023 alkaen. Nakkila  22.3.2023 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3.2023. Äänestyspaikkana Nakkilassa toimiiNakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuonePorintie 4, Nakkila Vaalit toimitetaan varsinaisena vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9.00–20.00. Ennakkoäänestys toimitetaan 22.–28.3.202322.–24.3.2023 klo 10.00–18.0025.–26.3.2023 klo 9.00–15.0027.–28.3.2023 klo 10.00–18.00 Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 Keskusvaalilautakunnan osoite: Nakkilan kunta, Porintie 11, 29250 Nakkilasähköposti: jani.kleemola@nakkila.fi […]

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Nakkilan kunnassa on tullut vireille asemakaavamuutos, joka koskee keskustan korttelia 83. Asiasta antaa tarvittaessa lisätietoa Nosto Consulting Oy/Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi ja kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela, 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi. Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen valmistumiseen asti Nakkilan kunnanvirastossa osoitteessa Porintie […]

NAKKILAN KUNTA ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski 16.1.2023 KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 19.12.2022 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa- ja ym­pä­ristölupa-asian Nakkilan kun­nan Villilän kylässä sijait­sevan kiinteistön Villilä 531-417-1-127 määräalalla Villilä M601, 531-417-1-127-M601. Hakemus koskee maa-aineslu­paa kalliokivi­aineksen ottamiseen sekä ympäristö­lupaa kiven louhintaan ja […]

Ilmoitus kuulutuksesta Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Nakkilan kunta Dnro:t 1) ESAVI/38994/2022 2) ESAVI/49214/2022 Asiat 1) Vedenoton lisääminen Santamaan vedenottamosta, Kokemäki 2) Lammaisten vedenottamon luvan rauettaminen, Nakkila Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.1.–17.2.2023 osoitteessa 1) ESAVI/38994/2022 https://ylupa.avi.fi ja 2) ESAVI/49214/2022 https://ylupa.avi.fi, mistä […]

Porin seudun jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2022 § 23 alueelle yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Ne koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Jätehuoltomääräyksiä koskeva päätös on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla www.pori.fi/ilmoitustaulu. Jätehuoltojaoston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta (os. PL 32, […]

Porin seudun jätetaksoista 1.1.2023 alkaen Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2022 §21 ja §22 alueen jätetaksat. Ne koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Jätetaksoja koskevat päätökset ovat nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla http://www.pori.fi/ilmoitustaulu. Jätehuoltojaoston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta (os. PL 32, […]

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro ESAVI/26603/2022 Hakija Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP OyDnro ESAVI/26603/2022Asia Rinnakkaispolttolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.11.2022–2.1.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi (avautuu uudessa välilehdessä), mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteeiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 17.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa […]