Valtuuston kuulutus

Kirjoitettu 11.3.2020

Valtuuston kokous pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 17.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 13.3.2020 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslista/pöytäkirjat) 27.3.2020 alkaen.

Nakkilassa 12.3.2020
Ilmo Myllymaa
valtuuson puheenjohtaja