Valtuuston kuulutus

Kirjoitettu 11.3.2020

Valtuuston kokous pidetään sähköisenä kokouksena maanantaina 27. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 17. Kokouksen seuraamisesta ilmoitetaan erikseen kunnan kotisivuilla www.nakkila.fi

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 17.4.2020 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslista/pöytäkirjat) 30.4.2020 alkaen.

Nakkilassa 16.4.2020
Ilmo Myllymaa
valtuuson puheenjohtaja