Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut poikkeustilan aikana

Kirjoitettu 27.4.2020

Nakkilan kunnan sivistysvaliokunta on 21.4.2020 järjestetyssä kokouksessaan tehnyt seuraavan päätöksen (§ 18) koskien varhaiskasvatuksen maksuja sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja:

Vallitsevan poikkeustilan aikana Nakkilan kunta ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja huhti-toukokuussa niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsen pois varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta, eikä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja 18.3.2020 alkaen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tätä järjestelyä jatketaan valmiuslain perusteella nyt annetun asetuksen määrittelemän ajan.

Valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut asetuksen (126/2020) varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Asetuksen mukaan kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Varhaiskasvatusta järjestetään tällä hetkellä kaikille niille lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei ole voitu järjestää muulla tavoin. Huoltajien osalta ei ole määritelty mitään erityisiä työntekijäryhmiä tai työnteon muotoja, vaan varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet. Merkitystä ei ole siis sillä, työskentelevätkö huoltajat yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisillä aloilla vai eivät. Myös etätyötä tekevät huoltajat voivat viedä lapsensa varhaiskasvatukseen tarvittaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että valtioneuvoston toteaman poikkeustilanteen vuoksi kunnat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n nojalla jättäisivät perimättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja silloin, kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta. Asiakasmaksujen huojennuksista tai perimättä jättämisestä kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päättävät viime kädessä kunnat.

Maksuhyvityksen edellytyksenä on, että huoltajat sitoutuvat vastaamaan lapsensa hoidosta koko hyvitettävän ajanjakson ajan. Järjestelyjä jatketaan valmiuslain perusteella nyt annetun ja tulevaisuudessa mahdollisesti annettavien valtioneuvoston asetusten määrittelemän ajan.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi myös aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ehdotetaan hyvitettäviksi. Hallituksen linjaus on tällä hetkellä se, että kaikilla 1.-3.-luokkalaisilla on mahdollisuus lähiopetukseen. Kuitenkin vahvasti suositellaan, että huoltajat pitäisivät lapset kotona etäopetuksessa. Nakkilan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja esitetään hyvitettäväksi poikkeustilanteen keston ajalta niin, että maaliskuun osalta hyvitetään puolen kuun maksu ja 1.4.2020 alkaen laskutetaan aamu. ja iltapäivätoiminnan maksu vain niiden lasten osalta, jotka osallistuvat kouluilla aamu- ja iltapäivätoimintaan.