Terveyskeskuslääkärin virka

Kirjoitettu 12.11.2020

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN virka

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme terveyskeskuslääkäriä kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 26.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Taloustoimisto
Koulukatu 2