Tekninen virhe havaittu oppilaaksiotossa

Kirjoitettu 24.3.2023

Ykkösluokkalaisten ensi syksyn koulupaikoista on tällä viikolla lähetetty tieto huoltajille. Päätöksissä on näkynyt virheellinen oikaisuvaatimusohje, tekninen virhe on havaittu tietojen toimittamisen jälkeen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite: PL 4, 13035 AVI
Käyntiosoite: Itsenäisyydenkatu 2, Turku
Sähköpostiosoite: kirjaamo.lounais@avi.fi
Faksinumero: 02 2511 820
Puhelinnumero: 0295 018 000

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan oikaisua

Kirkonseudun kouluun valitut: sivistysjohtajan viranhaltijapäätös § 14/2023
Viikkalan kouluun valitut: sivistysjohtajan viranhaltijapäätös § 16/2023
Tattaran kouluun valitut: sivistysjohtajan viranhaltijapäätös § 17/2023

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta.
-asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätösasiakirjoja ja pöytäkirjoja voitte pyytää Nakkilan kirjaamosta, kirjaamo@nakkila.fi.

Nakkilan kirjaamo pahoittelee virhettä oikaisuvaatimusohjeessa sekä huoltajille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.