Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana

Kirjoitettu 24.3.2020

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä, jonka vaikutukset elinkeinoelämään ovat ennennäkemättömän rajut.

Yhteistyömme tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Koronakriisin myötä suurella osalla pieniä yrityksiä kassavirta on loppunut. Samalla kiinteät kulut juoksevat. Aikaa reagoida tilanteeseen on päiviä tai viikkoja – ei kuukausia.

Yhteistyön tarkoituksena on myös jakaa yhteistä tilannekuvaa yritysten toimintaedellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä koko maassa. Tiedonvaihtoa organisaatioidemme kesken on tehostettu, jotta yritykset saavat juuri heille parhaiten sopivaa palvelua. Suosittelemme, että kaikissa maakunnissa eri yrityspalveluorganisaatiot järjestäytyvät yhteiseen työhön “Alueesi korona-apu yrittäjille” -yhteistyöryhmänä.

Yritysten neuvontapalvelut auttavat kriisissä

Suomen Yrittäjien, kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskusten henkilöstö ja kuntien yritysneuvojat palvelevat normaalisti yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Nyt resurssit ovat kohdistettu yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan. Kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskuksien neuvontapalvelujen yhteystiedot on koottu yhteen ja toimitettu kansallisten yrityspalveluiden käyttöön, jotta ne voivat tehokkaasti ohjata yrittäjiä alueellisten yritysneuvontapalvelujen pariin.

Alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy myös osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta

Tässä vaiheessa kysymys on noin 400 osaavan yritysneuvojan palveluista.

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset luettavissa tästä.

Esityksiämme yritysten tilanteen helpottamiseksi

Olemme esittäneet seuraavia ratkaisuja yritysten tilanteen helpottamiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle. Toimenpiteet on toteutettava erittäin nopeasti, jotta yritysten kriisiytyneeseen tilanteeseen ehditään vaikuttaa. Tässä joitakin toimia:

  • Finnveran lisävaltuudet ja rahoituspäätökset yrityksille. Jaamme tietoa Finnveran instrumenttien käytöstä ja autamme yrityksiä rahoitushakemuksissa. Tämä keventää Finnveran neuvontakuormaa ja nopeuttaa päätöksiä
  • Valtion kehittämisavustukset on syytä ohjata tehokkaammin kriisin hoitoon yrityksissä ja neuvontaan ja käsittelyaikoja on saatava lyhyeksi. Lyhyen aikavälin sopeutussuunnitelmia tulee voida hyödyntää hakemusperusteena.
  • Kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden hankerahoitusta tulisi voida käyttää tässä poikkeustilanteessa hanketoiminnan lisäksi myös yritysneuvontaan.
  • Toimintaympäristötuki. Ehdotamme toimintaympäristötuen käyttöä neuvontapalveluille muun muassa kehitysyhtiöissä, uusyrityskeskuksissa ja yrittäjäjärjestössä.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Anssi Kujala                                Minna Karhunen

varatoimitusjohtaja                      toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät                         Kuntaliitto

 

 

Jaakko Helenius                         Susanna Kallama

toiminnanjohtaja                          toimitusjohtaja

SEKES                                        Suomen Uusyrityskeskukset