Seutulippu korvataan uusilla kausilipuilla syksyn 2019 aikana

Kirjoitettu 15.10.2019

Seutulippu korvataan uusilla kausilipuilla syksyn aikana

Kuntalaiset eivät voi ostaa uutta seutulippua 1.1.2020 alkaen. Joulukuussa 2019 ostetuilla seutulipuilla voi matkustaa lipun käyttöajan loppuun saakka. Kelan tukemaan opiskelijaseutulippuun ei tule muutoksia.

Mikä on seutulippu?

Seutulippu tarkoittaa 30 päivää voimassa olevaa avoimen joukkoliikenteen lipputuotetta, jolla voi matkustaa rajoituksetta Satakunnan alueella lipun hyväksyvien liikennöintiyritysten linja-autoissa. Seutulippu on kuntakohtainen, eli matkustajan asuinkunta päättää matkustusalueen ja lipun hinnan. Seutulippua ei voi ostaa, ellei kunta ole tehnyt seutulipusta palvelusopimusta Matkahuollon kanssa.

Miksi seutulippu päättyy?

Kun matkustaja nousee seutulipulla linja-autoon, kunta maksaa korvauksen noususta liikennöitsijälle. Tämä ei ole nykyisen lainsäädännön mukainen keino tukea kuntalaisten liikkumista joukkoliikenteellä. Mahdollisuus seutulipun sisältämään lipputukeen päättyy EU:n palvelusopimusasetuksen siirtymäajan loppuessa 2019.

Nykyisen lainsäädännön mukainen julkinen tuki joukkoliikenteen matkustajille toteutuu liikenteen ostosopimuksissa. Kunnat voivat tukea liikkumista omilla liikennöintihankinnoillaan tai tekemällä yhteistyötä ELY-keskuksen tai toisten kuntien kanssa. Liikennöintisopimuksissa määritellään reitti ja aikataulu, sekä matkustajille myytävät kerta- ja kausiliput ja niiden hinnat.

Kausilippujen ja seutulippujen erot

Kausiliput käyvät maksuvälineenä ensisijaisesti liikennöintisopimuksen tehneen liikennöitsijän linja-autossa 30 päivän ajan rajattomasti. Seutulippuun verrattuna matkustusmahdollisuudet vähenevät, koska kausilippu käy maksuvälineenä vain yhdellä yhteysvälillä. Seutulipun käytön päättyessä matkustajan on ostettava kausilippu haluamalleen seudulliselle yhteysvälille ja paikallisliikenteeseen erikseen, jos haluaa käyttää joukkoliikennettä sekä yhteysvälillä että Porin kaupunkialueella.

Liikennöitsijä voi halutessaan tehdä sopimuksia muiden liikennöitsijöiden kanssa lippujen käytöstä myös toisten yritysten linja-autoissa. Tällöin liikennöitsijät maksavat toisilleen korvauksia matkustajan nousemisesta toisen liikennöitsijän autoon. Liikennöitsijä tiedottaa kausilippunsa ostopaikasta, kelpoisuudesta ja käyttöalueesta omilla verkkosivuillaan ja asiakaspalvelussaan.

Mitä matkustajan pitää nyt tehdä?

Liikennöitsijät siirtyvät seutulipuista kausilippuihin syksyn kuluessa. Seuraavan kerran kun matkustaja on lataamassa seutulippuaan, on hyvä tarkistaa liikennöitsijän verkkosivuilta tai kysyä liikennöitsijän edustajalta, onko seutulipun tilalle jo tarjolla uusi kausilippu. Viimeisen kerran seutulipun voi ladata joulukuussa, ja lipulla voi matkustaa sen voimassaoloajan loppuun saakka tammikuussa 2020.

Seutulippu on edelleen käytössä Kokemäeltä Harjavaltaan, Nakkilaan ja Poriin ajavilla linjoilla 70 ja 71. Ruosniemen Linja-auto Oy ja Lyttylän Liikenne Oy aloittavat uusien kausilippujen myymisen matkustajille, kun lipputuotteen hinta on päätetty Porin seudun joukkoliikennejaostossa ja rahastuslaitteet on päivitetty. Linjan 70 ja 71 busseissa tiedotetaan uuden kausilipun myynnin aloittamisesta marras-joulukuussa. 

Opiskelijaseutulippu

Opiskelijaseutulippu säilyy entisellään. Opiskelijat voivat edelleen ostaa ja ladata opiskelijaseutulipun, jonka omavastuu on 43 €. Opiskelijaseutulipulla saa matkustaa rajattomasti. Opiskelijaseutulippu on KELAn tukimuoto opiskelijoille.

 

Lisätietoja opiskelijaseutulipusta:

https://www.kela.fi/documents/10192/3240057/Koulumatkatuki.pdf