Rottatiedote ja -ohjeistus

Kirjoitettu 4.7.2024

Nakkilan kirkonkylän alueella on kevään ja kesän 2024 aikana tehty useita rottahavaintoja.

Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Kiinteistön omistajan tai haltijan on myös hoidettava kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti estyy.

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Ympäristö tulee pitää siistinä. Ensisijaisena toimenpiteenä tulee varmistaa, että kiinteistön jätehuolto on järjestetty siten, että eläimet eivät pääse kompostoriin tai jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja niiden kansien tulee olla aina suljettuina. Pihalta kannattaa poistaa kaikki lehti- ja risukasat, halkopinot, rakennusjätteet sekä kaikki sellainen, mikä tarjoaa rotille suojaa ja pesäpaikkoja. Mahdolliset raot on tilkittävä niin, että jyrsijät eivät pääse sisätiloihin tai varastoihin.

Myös lintujen ruokintaan tulee kiinnittää huomiota. Lintujen ruokinta on tarpeetonta kesällä ja sulan maan aikana, jolloin linnut saavat ravintonsa luonnosta. Talvikaudella lintuja voidaan ruokkia. Ruokinta tulee kuitenkin toteuttaa asianmukaisesti eikä se saa aiheuttaa terveyshaittaa ympäristöön. Maahan tippunut ruoka alkaa helposti houkutella paikalle terveydensuojelulaissa tarkoitettuja haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä, myyriä ja haittalintuja, kuten varislintuja ja kyyhkyjä. Ruokkija vastaa siitä, että olosuhteet ruokintapaikan ympäristössä pysyvät rotille, hiirille ja muille haittaeläimille epäsuotuisina. Haittaeläimille ei saa olla tarjolla ruokaa eikä pesimispaikkoja.

Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla. Loukkuja myydään mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rotantorjuntaan tarkoitettujen jyrsijämyrkkyjen myynti yksityishenkilöille päättyi 2018. Tarvittaessa torjuntaan voi hankkia myös ammattilaisen apua. Desinfektioliikkeitä ja tuholaistorjuntaa suorittavien liikkeiden yhteystietoja löytyy esimerkiksi internetistä.

Lisätietoja saa tarvittaessa terveysvalvonnan neuvontanumerosta ma-pe klo 10.00 –15.00 puh. 044 701 335 3 tai terveysvalvonta@pori.fi