Psykologin virka

Kirjoitettu 13.11.2020

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

PSYKOLOGIN virka

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme psykologia kuntayhtymän palvelukseen määräaikaiseen virkasuhteeseen 4.1.2021-31.12.2021 väliselle ajalle. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tehtävänkuvaus:

Tarjolla on psykologin sijaisuus psykososiaalisissa erityispalveluissa. Osa työpanoksesta kohdistuu psykiatrisen työryhmän potilaisiin ja osa alle kouluikäisiin lapsiin. Psykologeilla on toimivat yhteistyösuhteet oman organisaation sisällä sekä mm. varhaiskasvatukseen.

Arvostamme soveltuneisuutta monipuoliseen terveyskeskuspsykologin työhön.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 30.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Taloustoimisto
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Tehtäväkohtainen palkka 3874,02 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virassa noudatetaan viiden (5) kuukauden koeaikaa. Lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote on esitettävä ennen sijaisuuden vastaanottamista.

Yhteystiedot:
johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen p. 044 4503233
opintopsykologi Riikka Turku p. 044 4503226