Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi

Kirjoitettu 4.12.2020

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN toimi

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme psykiatrista sairaanhoitajaa kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 4.1.2021 alkaen. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Kokemäen terveysasema. Toimi sijoittuu erityispalveluiden moniammatilliseen psykiatriseen työryhmään, johon kuuluu vuoden 2021 alusta lukien kaksi psykologia ja yhteensä kuusi psykiatrista sairaanhoitajaa. Psykiatripalveluja on myös käytettävissä työn tueksi. Työ sisältää opioidikorvaushoidon lääkkeenjakoa ja työntekijä toimii kiinteästi toisen korvaushoitoa toteuttavan sairaanhoitajan työparina. Työ sisältää myös psykiatrisen työryhmän potilaiden vastaanottoja ja osin myös kotiin suuntautuvia käyntejä. Työkokemus vastaavista tehtävistä ja soveltuva täydennyskouluttautuminen katsotaan eduksi. Soveltuneisuus moniammatilliseen työryhmätyöskentelyyn on myös eduksi.

Edellytämme: Pätevyysvaatimuksena on psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto (aikaisempi opistoasteen tutkinto tai AMK – tutkinto) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 18.12.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Taloustoimisto
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi

Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtäväkohtainen palkka 2660,37 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotesuoja.

Lisätiedot:
Osastonhoitaja Opintopsykologi (johtavan erikoispsykologin sijainen)
Anne Lehtonen Riikka Turku
044 450 3531 044 450 3226
anne.lehtonen@ksthky.fi riikka.turku@ksthky.fi