Opettajien koulutuspäivässä 1.10.2022 teemana tulevaisuuden koulu

Kirjoitettu 6.10.2022

Valtuusto valitsi kouluverkkovaihtoehdoksi uuden koulun 26.9.2022 ja jo saman viikon lauantaina opettajat kokoontuivat VESO-päivään suunnittelemaan uutta koulua.

Päivän koulutusohjelma piirsi sillan paikallisesta Nakkilan oppilaiden hyvinvoinnista valtakunnallisiin oppilashyvinvoinnin teemoihin jatkuen iltapäivän kouluhyvinvointiin tulevaisuuden koulussa ja uudessa koulurakennuksessa.

 


Erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta ja KM Antti Moilanen

Sivistysjohtajan avauspuheenvuorossa heräteltiin opettajia tulevaisuuden osaamiseen ja orientoiduttiin päivän teemaan: tulevaisuuden koulu ja mitä siellä opetetaan. Tulevaisuuden opettajalla on joustavuutta, ennakkoluulottomuutta ja keinoja uudistusten ja ideoiden toteuttamiseen käytännössä. Keskiössä on oppimaan oppiminen.

Hyvinvointikoordinaattorin ajankohtaispuheenvuorossa vapaa-aikatoimesta kerrottiin uudesta organisoitumisesta sekä kyselyjen tuloksista. Aamupäivä oli varattu kunnan yhteiselle eheyttävälle OPS-lähtöiselle teemalle demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. Nakkilan opettajat saivat tutkijapuheenvuoron Nuorisotutkimusverkoston Anu Gretcheliltä ja ihmisoikeuskasvatuksen luennon HYO professori Arto Kallioniemeltä. Työpajoissa työstettiin aamupäivän teemoja.

Iltapäivä oli varattu tulevaisuuden koulun menestystekijöihin. Opettajat ja sidosryhmät työstivät uuden koulurakennuksen tarpeita ja toiveita työpajoissa. Päivän tuloksia tuullaan hyödyntämään kouluverkkosuunnittelutyössä sekä toimintakulttuurin kehittämisessä.

 

Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander