Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

Kirjoitettu 23.4.2021

Nuoriso-, liikunta ja kulttuuripalvelut Nakkilan kunnassa

päivitetty 7.5. (ATTR Satakunta 6.5.)

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti perustasolla. Eura, Eurajoki ja Nakkila ovat kuitenkin leviämisvaiheessa (satasairaalan www-sivut 7.5)

Harrastustoiminta:

Aikuisten ryhmässä tapahtuva harrastustoiminta kunnan sisätiloissa on keskeytetty 1.3.alkaen. Keskeytystä jatketaan ainakin 16.5 saakka. Aikuisten ryhmäharrastukset ulkotiloissa on sallittu 26.4 alkaen lähikontakteja välttäen. Kunnan tiloja voidaan kuitenkin varata ja käyttää esim. perheiden kesken sulkapallon pelaamista tms. toimintaa varten.

yli 12 –vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten harrastustoiminta kunnan sisä- ja ulkotiloissa on sallittu mikäli noudatetaan kaikkia seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Ryhmäharrastustoimintaa ulkotiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä ilman henkilömäärärajoitusta
  • Ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä, noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet.
  • Kaikki ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään keskeytettynä toistaiseksi. (Nakkilassa, Eurassa ja Eurajoella leviämisvaihe tilanne 6.5)

Alle 12v Alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoimintaa voidaan jatkaa, kun seuraavat ehdot huomioidaan:

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä toistaiseksi. (Nakkilassa, Eurassa ja Eurajoella leviämisvaihe tilanne 6.5.)
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

Liikuntahallin pukuhuoneissa ja yleisissä tiloissa on maskisuositus. Käsidesitelineitä on ympäri liikuntahallia sekä liikuntatiloissa on desinfiointiin käytettäviä tarvikkeita.

Liikuntahallin ja kuntosalin ovet ovat lukittuna infon ollessa kiinni. Kulku tapahtuu kulkulätkien avulla, mitä pystytään myös seuraamaan tarvittaessa.

 

Kunnan kuntosalin käyttö

Nakkilan kunnan kuntosalilla on otettu käyttöön varausjärjestelmä 3.3. alkaen. Varaussysteemiä jatketaan ainakin 14.5. saakka. Kuntosalin ohjeistuksissa on huomiotu ATTR:n 22.4. tulleet rajoitukset. Linkit varausjärjestelmään löytyvät kunnan nettisivuilta, liikuntahallin ulko-ovista ja kuntosalin ovista sekä somesta (facebook ja instagram). Kuntosalin varaukset tehdään Lyyti-järjestelmää käyttäen.

Kuntosalin 100m2 salissa on 6 henkilön varauskapasiteetti. Tällä mahdollistetaan hyvin 2 metrin turvaetäisyydet ja lähikontaktien välttäminen. Varaukset ovat 1,5tunnin vuoroja, johon kuuluu pukuhuoneaika. Kuntosalin käyttäjiä on ohjeistettu poistumaan ennen seuraavan varausvuoron alkua.

Kuntosalin käyttäjät pystytään jäljittämään Lyyti-järjestelmästä nopeasti sähköpostin ja puhelinnumeroiden avulla ja vuorot perumaan nopealla aikataululla.

Nakkilan kunnan liikuntakeskuksen henkilöstä valvoo sääntöjen noudattamista ja sääntöjen rikkomuksiin puututaan välittömästi. Kuntosali suljetaan, mikäli ei pystytä takamaan sääntöjen noudattamista.

 

Nuorisotilat:

Nuorisotilat avataan sovelletusti 26.4 ja toiminta jatkuu lähikontakteja välttäen. Nuorisotiloissa sallitaan 10 hengen ryhmät ja tiloissa on maskisuositus. Nuorisotyötä tehdään kuitenkin enemmän jalkautumalla ulkoaktiviteetteihin.

 

 

Kokoontumisrajoitukset:

Yli 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten järjestämisen kieltoa jatketaan 14.5. saakka.

 

 

 

Sari Ketola

Hyvinvointikoordinaattori

Sari Ketola
hyvinvointikoordinaattori