Nuohousuudistus Satakunnassa

Kirjoitettu 7.1.2019

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat siis itse valita nuohoojan. Nuohoojat hinnoittelevat jatkossa itse oman työnsä.

Rakennusten omistajien ja haltijoiden velvollisuus on aiemminkin ollut huolehtia siitä, että tulisijat ja hormit on nuohottu määräajoin. Oletettavaa on, että jatkossakin alueen nuohoojat tarjoavat palveluitaan kiinteistöille, mutta uudistuksen myötä asukkaiden vastuu säännöllisestä nuohouksesta korostuu.

Lisätietoja nuohousuudistushankkeesta:

https://intermin.fi/nuohous