Nakkilan valtuusto

Kirjoitettu 29.7.2021

Nakkilan valtuuston kokous liikuntakeskuksessa (os. Kuntopolku, 29250 Nakkila) maanantaina 9. päivänä elokuuta 2021 alkaen klo 17.00.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 30.7.2021 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 13.8.2021 alkaen.

 

Nakkilassa 29.7.2021
Harri Aalto
kunnanhallituksen puheenjohtaja