Nakkilan valtuusto

Kirjoitettu 8.4.2021

Nakkilan valtuuston kokous pidetään sähköisenä kokouksena maanantaina 19.4.2021 klo 17 alkaen. Sähköisen kokouksen päätöksenmenettely on sama kuin varsinaisessa kokouksessa. Erona on, että osallistujat eivät ole fyysisesti läsnä kokouspaikalla.  Kuntalaisille varataan mahdollisuus seurata valtuuston kokousta kunnanvirastolla, käyntiosoite Porintie 11. Tilajärjestelyjen vuoksi yleisön toivotaan ilmoittavan osallistumisestaan sähköisen kokouksen seurantaan kunnanviraston tiloissa sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@nakkila.fi viimeistään perjantaina 16.4.2021.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 9.4.2021 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslista/pöytäkirjat) 23.4.2021 alkaen.

Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja