Nakkilan sivistystoimialan tiedote liittyen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen etäopetuksen jatkamiseen

Kirjoitettu 31.3.2020

Hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset jatkuvat saman sisältöisinä kuin aiemminkin. Esiopetus jatkuu edelleen lähiopetuksena ja tarvittaessa lähiopetusta järjestetään myös luokkien 1-3 oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Hallitus suosittaa kuitenkin vahvasti, että sekä esi- ja perusopetuksen oppilaat opiskelisivat kotoa käsin, mikäli se vain on huoltajille mahdollista.

Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana (kuraattori-, terveydenhuolto- ja psykologipalvelut). Ensisijaisesti yhteydenotot Wilman tai puhelimen kautta. Kouluruokailu on osa oppilas- ja opiskeluhuoltoa, mikäli lapsenne tarvitsee kouluruokaa etäopetuksen aikana, tulee huoltajien olla suoraan yhteydessä koulukuraattori Taina Raitaseen p.044 747 5943 tai Petri Hakalaan p. 044 405 2034 tai Wilman kautta.

Opetukseen liittyvissä ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä lapsen opettajaan tai oman koulun rehtoriin.