Nakkilan sivistystoimialan palveluverkkokysely

Kirjoitettu 20.8.2020

Nakkilan kunnassa on parhaillaan käynnissä palveluverkkotyö. Työn tavoitteena on kartoittaa, millainen palveluverkko palvelisi nakkilalaisia parhaiten. Sivistystoimialan osalta palveluverkkosuunnittelussa tarkastellaan erityisesti kouluverkkoa. Kuntastrategian tavoitteiden lisäksi työn lähtökohtina ovat sivistysvaliokunnan 30.6.2020 hyväksymät kouluverkkosuunnittelua ohjaavat periaatteet. Suunnittelussa otetaan huomioon kunnan muuttuva väestömäärä ja palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset. Perusopetuksen tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus sekä terveelliset ja ajanmukaiset kasvu- ja oppimisympäristöt halutaan tarjota kaikille. Tämän palveluverkkokyselyn tavoitteena saada selville kuntalaisten näkemys siitä, millainen on kuntalaisia parhaiten palveleva palvelutarjonta. Vastaa kyselyyn 30.8.2020 mennessä.

Palveluverkkokysely