Nakkilan kunta palkittiin Satakunnan järjestöpalkinnolla 2022

Kirjoitettu 22.12.2022

Satakunnan yhteisökeskuksen hallitus päätti myöntää vuoden 2022 Satakunnan Järjestöpalkinnon  Nakkilan kunnalle.

Palkinto on huomionosoitus, joka myönnetään maakunnassa merkittävästi järjestötoimintaa tai järjestömyönteisyyttä edistäneelle henkilölle, organisaatiolle, teolla tai tapahtumalla. Palkinnon saajat valittiin Yhteisökeskukselle tulleiden ehdotusten joukosta.

Nakkilan kunnan strategiatyötä tehtiin vuonna 2017 yhteisöllisesti osallistamalla kaikkia kuntalaisia. Vuonna 2018 vahvistetussa strategiassa vahvuudeksi, menestystekijäksi nostettiin 3. sektori näkyvästi esiin.  Strategian yhtenä isona kokonaisuutena on järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytys­ten tukeminen ja kehittäminen. Tätä työtä olemmekin kunnassa yhdessä yhdistysten ja seurojen kanssa nyt entisestään tiivistäneet.

Kun työtä tehdään oikeasti yhdistysten ja seurojen tarpeita ja kokemuksia kuunnellen, yhteistyö tulee luontevaksi ja toiminta toisiaan täydentäväksi. Konkreettisista toimista mainittakoot; yhteinen tapahtumakalenteri www-sivuilla, some-yhteistyö, yhteinen hyvinvointilehti, seuraparlamenttityö, toiminnalliset yhdistysillat, yhteiset tapahtumat ja tarvikkeiden ja osaamisen jakaminen ja koulutusyhteistyö. Tärkeimpänä nostaisin silti sen, että Nakkilassa ollaan aika pitkälle oivallettu, että yhteisellä työllä menestytään ja kaikille on paikkansa.

Nakkilassa on 112 rekisteröityä yhdistystä, väkilukuun suhteutettuna yhdistysten määrä on maan suurimpia. Nakkilassa on tarjota maksuttomat, uudenaikaiset harrastuspaikat seuroille ja yhdistyksille sekä seuratukia jaetaan n. 30 taholle vuosittain.  

Nakkilan kunta on erittäin otettu ja kiitollinen palkinnosta. Nakkilassa saadaan tehdä töitä aktiivisten seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvointikoordinaattori, Sari Ketola
sari.ketola@nakkila.fi