Nakkilan kunnan ympäristölupahakemus maankaatopaikan perustamiseksi kunnan omilta työmailta tuleville puhtaille ylijäämämaille

Kirjoitettu 2.12.2019

KUULUTUS

NAKKILAN KUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MAANKAATOPAIKAN PERUSTAMISEKSI KUNNAN OMILTA TYÖMAILTA TULEVILLE PUHTAILLE YLIJÄÄMÄMAILLE

Nakkilan kunta on 29.11.2019 saapuneella hakemuksella pannut vireille ympäristölupa-asian Nakkilan kunnan Ruskelan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Hyppinki 531-413-3-124. Ympäristölupahakemus koskee Nakkilan kunnan työmailta pois ajettavien ylijäämämaiden sijoittamista Nakkilan kunnan vanhan kaatopaikan kiinteistölle. Maankaatoalueet sijaitsevat vanhan kaatopaikkatäytön pohjois- ja eteläsivulla. Näille alueille voidaan hakemuksen mukaan sijoittaa yhteensä korkeintaan 59 100 m3 maa-aineksia.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan ympäristöasiantuntijan työhuoneessa kunnanvirastolla. Lupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 7.1.2020 mennessä kirjallisena Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle tekniselle valiokunnalle PL 50 29251 NAKKILA. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla internetissä 2.12.2019 – 7.1.2020.

Kari Ylikoski