Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan 19.3.2020 tekemä ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kirjoitettu 23.3.2020

Tekninen valiokunta on myöntänyt Nakkilan kunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kunnan omilta työmailta pois ajettavien ylijäämämaiden sijoittamiselle Pimeäkorven suljetun kaatopaikan vanhan kaatopaikkatäytön pohjois- ja eteläsivulle. Maa-aineksilla täytetään ja paikataan kohtia, joissa kaa-topaikan pintakerros on painunut kuopalle.

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 23.3.2020. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta eli tiedoksisaantipäivä on 30.3.2020.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosivulla 23.3.–29.4.2020 ja päätös on luettavissa linkistä: https://nakkila.fi/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat/ sekä nähtävänä Nakkilan kunnan ympäristötoimistossa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Valitusaika päättyy 29.4.2020.

Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski
puh: 044 747 5885, sähköposti: kari.ylikoski@nakkila.fi