Mt 2440 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Antinkartano-Viikkala, Ulvila ja Nakkila

Kirjoitettu 17.11.2022

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 17.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aukeaa uudessa välilehdessä).

Kuulutus on nähtävillä 17.11.2022–27.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190 ja sähköposti aku.reini@ely-keskus.fi.

Liitteet: