Maaseutuyritysten elpymisvarojen haku on käynnissä

Kirjoitettu 2.11.2021

Maaseutuyritysten elpymisvarojen haku on käynnissä

Maaseudun mikro- ja pienyritysten elpymisvarojen haku avautui. Tukea on haettavissa omistajavaihdoksiin sekä investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Nyt on aika panostaa uusiutuvaan energiaan

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Elpymisvaroista on julkaistu oheinen infovideo https://www.youtube.com/watch?v=mKS0FR05kI8 jonka lisäksi löydät lisätietoja osoitteesta www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

Satakunnan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

Jari Hankaankorpi
jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi
+358 295 022 037

Ari Nummelin
ari.nummelin@ely-keskus.fi
+358 295 022 071