Määräalan myynti

Kirjoitettu 26.4.2022

Määräalan myynti Villilä-nimisestä tilasta (kalliokiviaineksen ottoalue)

Nakkilan kunta pyytää ostotarjouksia noin 37 hehtaarin suuruisesta määräalasta, Villilä-nimisestä kiinteistöstä (rek.nro 531-417-1-127). Alue on merkitty Nakkilan kunnan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelmassa diabaasin louhintaan soveltuvaksi, tehostetun ottamisen alueeksi ja maakuntakaavassa alue on merkitty kalliokiviainesten ottoalueeksi.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät tämän sivun alaosasta.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään toukokuun 12. päivänä 2022 klo 12.00. Tarjoukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: teemu.harjunen@nakkila.fi

Lisätietoja asiasta:

rakennusmestari Teemu Harjunen, puh. 044-747 5873
kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela, puh. 044-747 5801

Maa-aineksen ottolupiin liittyvät asiat:
ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044-747 588505

Tarjouspyyntö: Määräala, Villilä

Kiinteistörekisteriote
Kiinteistörekisterin karttaote

Lainhuutotodistus

Nakkilan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelma osa 1/2
Nakkilan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelma osa 2/2

Metsäarvio, Nakkilan kunta, määrä-ala Villilä