Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-aineksen ottamista varten

Kirjoitettu 30.8.2019

MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY:N LUPAHAKEMUS MAA-AINEKSEN OTTAMISTA VARTEN

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 23.8.2019 saapuneella hakemuksella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa-asian Nakkilan kunnan Viikalan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Hiekkamaa 531-416-2-556. Maa-ainesten ottamislupahakemus koskee 1990-luvulla aloitetun maa-aineksen ottamisen jatkamista Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n omistamalla Hiekkamaa kiinteistöllä, jonka kokonaispinta-ala on 5,1 hehtaaria. Maa-ainesten ottamisalueeksi tuosta tilasta on suunniteltu 2,4 hehtaarin alue. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan kymmenen vuoden aikana otettava maa-ainesmäärä on 130 000 m3.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan ympäristöasiantuntijan työhuoneessa kunnanvirastolla. Lupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 30.9.2019 mennessä kirjallisena Nakkilan kunnan tekniselle valiokunnalle PL 50 29251 NAKKILA. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla internetissä 30.8. – 30.9.2019.

Kari Ylikoski