Lastenvalvojan virka

Kirjoitettu 3.12.2020

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

LASTENVALVOJAN virka

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme lastenvalvojaa kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. isyyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset sekä käräjäoikeudelle annettavat olosuhdeselvitykset. Lastenvalvojan työpiste sijaitsee Harjavallassa, mutta tarvittaessa lastenvalvoja työskentelee myös jäsenkuntien toimipisteissä.

Tarjoamme lastenvalvojalle monipuolista ja vastuullista työtä uudistuvassa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä. Lastenvalvoja työskentelee osana lapsiperhepalvelujen tiimiä, jossa on esimiehen ja moniammatillisen tiimin tuki työhön. Olemme kehittämässä perheasioiden sovittelua ja työparityöskentelyä. Meillä on myös etätyömahdollisuus tarvittaessa. Arvostamme ammatillisen osaamisen lisäksi asiakaslähtöistä ja kehittävää työotetta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työkokemus vastaavasta työstä ja osaaminen lapsi- ja perhelainsäädäntöä koskevissa asioissa katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27 a§) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Työehtoja koskevat muut määräykset KVTES:n mukaan. Palkkaus määräytyy tehtäväkohtaisen palkan perusteella.

Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 18.12.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Taloustoimisto/lastenvalvojahaku
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään ennen viran vastaanottamista sekä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut:
Johtava sosiaalityöntekijä Sari Lähdeniemi, p. 044 7475822 tai sari.lahdeniemi@nakkila.fi