Lähiopetus Kirkonseudun koulussa pandemian aikana

Kirjoitettu 20.3.2020

Nakkilan kunnan kaikki perusopetuksen koulut ovat etäopetuksessa 17.3. – 13.4.2020 välisen ajan valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Lähiopetusta järjestetään 23.3.2020 alkaen seuraavin perustein:

Nakkilan kunnassa lähiopetusta järjestetään esioppilaille, luokkien 1-3 oppilaille ja erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, mikäli heidän huoltajansa eivät etäopetukseen osallistumista kotioloissa pysty järjestämään tai jos vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä.

Oppilaskuljetukset järjestetään niille oppilaille, joilla on kuljetusoikeus.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään niille oppilaille, joille heidän huoltajansa eivät aamu- ja iltapäivätoimintaa kotioloissa pysty järjestämään tai jos vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä. Ilmoitattehan toiminnan tarpeesta aamu- ja iltapäivähoitoon ( puh. 044-7475935).

Kouluruokailu järjestetään lähiopetukseen osallistuville oppilaille.

Ruokapalvelut jatkuvat aamu- ja iltapäivätoiminnassa kuten ennenkin.

Koulussa paikalla ovat rehtori sekä tarvittava opetushenkilöstö ja riittävä ruoka-huoltohenkilöstö.

Opettajina toimivat laaja-alainen erityisopettaja Tea Westergård (puh. 044-7475924) ja erityisluokanopettaja Heidi Laurila (puh. 044-4052001). Ryhmän koulunkäynnin-ohjaajina toimii tarvittava määrä henkilöstöä

Opetus järjestetään Pakkalan tiloissa, Pakkalantie 3, arkipäivisin klo 9-13.

Oppilaan oma luokanopettaja toimittaa Tealle ja Heidille päivittäin tehtävät, kerralla koko koulupäivätehtävät.

Pyydämme huoltajia olemaan yhteydessä pääasiassa puhelimitse.