Kuulutus

Kirjoitettu 17.9.2019

SATAKUNNANTIEN, SOINILAN MÄKITIEN, KUUSIKUJAN JA PELTOKUJAN KATUSUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § säätämässä tarkoituksessa asetetaan Satakunnantien (välillä Kallentie-Suutarinmäentie), Soinilan Mäkitien (välillä Katajakuja-Satakunnantie) sekä Kuusikujan ja Peltokujan katusuunnitelmat julkisesti nähtäville 18.9. – 2.10.2019 väliseksi ajaksi Nakkilan kunnan teknisessä toimialassa, osoite: Porin-tie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläolo on kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9:00 – 15:00.
Suunnitelma käsittää kokonaisuudessaan edellä mainitut katualueet.
Niiden, joiden oikeutta tai etua tämä asia koskee on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Nakkilan kunnan tekniselle valiokunnalle osoitteella PL 50, 29251 Nakkila. Muistutukset tulee jättää nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 2.10.2019 mennessä.

Nakkilassa 17.9.2019
Tekninen valiokunta