Kuulutus vireillä olevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta valvontasuunnitelmasta

Kirjoitettu 22.7.2019

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevaista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien vianomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkastettava säännöllisesti.

Ehdotus Nakkilan kunnan ympäristönsuojelulain mukaiseksi valvontasuunnitelmaksi on nähtävillä Nakkilan kunnan ympäristötoimistossa kunnanvirastolla 22.7. – 22.8.2019 välisen ajan.

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen valiokunta varaa asianosaisille tilaisuuden mielipiteen lausumiseen valvontasuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa tekniselle valiokunnalle edellä mainittuna nähtävillä oloaikana osoitteella PL 50, 29251 Nakkila.

Lisätietoja valvontasuunnitelmasta antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885 tai
sähköposti kari.ylikoski@nakkila.fi.

Nakkilassa 22.7.2019
tekninen valiokunta