Kuulutus valmisteilla olevista Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

Kirjoitettu 6.9.2019

Kuulutus valmisteilla olevista Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristönsuojelulain 203 § mukaan ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen valiokunta on päättänyt kuuluttaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta. Määräysten luonnos on nähtävillä Nakkilan kunnan ympäristötoimistossa kunnanvirastolla 6.9. – 7.10.2019 välisen ajan.

Tekninen valiokunta varaa asianosaisille tilaisuuden mielipiteen lausumiseen Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa tekniselle valiokunnalle edellä mainittuna nähtävillä oloaikana osoitteella PL 50, 29251 Nakkila.

Lisätietoja Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885 tai sähköposti kari.ylikoski@nakkila.fi.

Nakkilassa 6.9.2019
tekninen valiokunta