Kuulutus: Päätös Porin seudun jätehuoltomääräyksistä

Kirjoitettu 19.12.2022

Porin seudun jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2022 § 23 alueelle yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Ne koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila.

Jätehuoltomääräyksiä koskeva päätös on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla www.pori.fi/ilmoitustaulu.

Jätehuoltojaoston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta (os. PL 32, 20101 TURKU). Valitusaika päättyy 18.1.2023.

Lisätietoja antaa vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina hakala, jatehuoltojaosto@pori.fi, p. 044 701 3332.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 19.12.2022–18.1.2023.

Porissa 19.12.2022
Porin seudun jätehuoltojaosto