Kuulutus: Kuuleminen ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kirjoitettu 2.11.2020

Kuulutus_Kokemäenjoki_2020

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät  tausta-asiakirjat ovat ladattavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki  ja kaikki kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin tulvariskien hallinta -osiossa 2.11.2020 alkaen. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020–3.5.2021.

Kuulemisasiakirjoja ovat:

– Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

– Hallintasuunnitelman liitteenä esitettävä ympäristöselostus ja muut liitteet

Tausta-asiakirjoja ovat:

– Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 liitteineen