Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 7.4.2022

Nakkilan kunta asettaa  Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL § 65:n ja MRA § 27:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee: Kortteleita 266 (osa), 291 (osa) ja 304, erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Korttelit 266 (osa), 291 (osa), 304 ja 617, erityis-, liikenne- ja katualuetta.

Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 7.4.–6.5.2022 Nakkilan kunnanvirastossa , Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat/.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää muistutuksia valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana, os. Nakkilan kunnanhallitus, PL50, 29251 Nakkila, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.