Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 28.9.2023

Nakkilan kunta asettaa Tervasmäen alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee alueen kiinteistöjen 531-407-3-72 ja 531-407-1-126. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 700-713.

Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 28.9.2023–29.10.2023 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250 Nakkila. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa
https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat

Osallisett ja kunnan jäsenet voivat esittää muistutuksia valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana, osoitteeseen
Nakkilan kunnanhallitus, PL 50, 29251 Nakkila tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Nakkilan kunnanhallitus
28.9.2023