KUULUTUS, JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.6.2024 ALKAEN

Kirjoitettu 14.2.2024

Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee jätetaksaa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2024. Taksa sisältää aiemman taksan (ekomaksut, sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvät maksut sekä Hangassuon jätekeskuksen ja lajitteluasemien maksut) lisäksi uutena osiona biojätteen erilliskeräysvelvoitteeseen liittyvän taksan.


Taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. Hangassuon jätekeskuksen jätemaksujen perusteella määräytyy koko toimialueen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon sekajätekeräyksen käsittelymaksun osuus.


Merkittävimmät muutokset
Taksaan on lisätty biojätteen erilliskeräysvelvoitteeseen liittyvät tyhjennysmaksut sekä biojätteen
jätemaksu Hangassuon jätekeskuksessa. Jätetaksaluonnos on nähtävillä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.


Mielipiteiden esittäminen
Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätetaksaluonnoksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 12.3.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porin kaupunki, Porin seudun jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pori.fi. Mielipiteissä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2023-3603.
Lisätiedot: jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332, jatehuoltojaosto@pori.fi
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 13.2.–12.3.2024.