Kuulutus ja mielipidelomake, kuulutus ja lausuntopyyntö

Kirjoitettu 12.4.2021

ELY:n kuulutus VARELY /2093/2021, koskien Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. ELY kuulutus