Kuulutus: Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

Kirjoitettu 20.12.2021

MHS VN päätös kuulutus

Viite:Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)