Kuulutus asemakaavan muutoksesta

Kirjoitettu 6.10.2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että keskustan alueen asemakaavamuutosehdotukset kortteleissa 106 ja 107 ovat julkisesti nähtävillä 24.9.–30.11.2020 välisenä aikana Nakkilan kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Nakkilan kunnanhallitukselle os. PL 50, 29251 Nakkila tai kirjaamo@nakkila.fi ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Lisätietoja: DI Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy, p. 0400 858 101 tai pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi, kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela p. 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi sekä hallintojohtaja Janika Löfbacka p. 044 747 5808 tai janika.lofbacka@nakkila.fi

 

Nakkilan kunnanhallitus

24.9.2020