Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta

Kirjoitettu 23.1.2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Nakkilan kunnassa on tullut vireille asemakaavamuutos, joka koskee keskustan korttelia 83. Asiasta antaa tarvittaessa lisätietoa Nosto Consulting Oy/Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi ja kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela, 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen valmistumiseen asti Nakkilan kunnanvirastossa osoitteessa Porintie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläoloajan aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävissä kunnan internetsivuilla osoitteessa https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat.

23.1.2023
Nakkilan kunnanhallitus