Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 10.5.2023

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Nakkilan kunnassa on tullut vireille Masiantien asemakaavan muutos.

Vireille tullut asemakaavan muutos asetetaan luonnoksena nähtäville 15.5.–14.6.2023 väliseksi ajaksi. Kaavahankkeeseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.5.2023 alkaen kaavaehdotuksen valmistumiseen asti.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan kunnanvirastolla osoitteessa Porintie 11, 29250 Nakkila sekä internetissä osoitteessa nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta voi esittää ennen nähtävillä olon päättymistä ja toimittaa yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Asiasta antavat tarvittaessa lisätietoja kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, 0400 858 101 tai pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi ja kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela, 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi.

Nakkilassa 10.5.2023
Nakkilan kunnanhallitus

(Kuulutus Satakunnan Kansassa 14.5.2023)