Kuulutus

Kirjoitettu 31.1.2022

KUULUTUS

Nakkilan Metsästysseura ry on 26.1.2022 saapuneella hakemuk­­­sella pannut vireille ympäristölupa-asian Nakkilan kun­nan Ruskelan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Hyppinki 531-413-3-124. Ympäristölupahakemus kos­kee ampumaurheilukeskuksen

toimintaa, joka sisältää kaksi skeet-rataa, kaksi trap-rataa, 75/100 metrin hirviradan, 50 metrin villikarju-/SRVA-radan, 25 metrin pistooliradan sekä toiminnallisen radan.

Ampumarata sijoittuu Pimeäkorven alueelle, Nakkilan vanhan kaatopaikan kiinteistölle. Alueella on voimassa oleva yleiskaa­va, jossa entinen kaatopaikan alue on merkitty ampumaradan uudeksi sijaintipaikaksi ja erityisalueeksi. Suljetun kaatopaikan rakenteet pysyvät ennallaan eikä ampumatoiminta kohdistu suljettua kaatopaikkaa kohden. Ampumaratatoiminta noudattaa ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä keskeisessä asemassa olevaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita. Suljetun kaatopaikan kiinteistölle on vuon­na 2020 myönnetty ympäristölupa Nakkilan kunnan työmailta pois ajettavien ylijäämämaiden sijoittamiselle.

Hakemus­­asiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan ympä­ris­tönsuojelussa kun­nanvirastolla. Lupahakemusta kos­ke­vat muistu­tukset ja mielipiteet toimitetaan 7.3.2022 men­­nessä kirjallisena Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle tekniselle valiokunnalle PL 50 29251 NAKKILA. Tä­mä kuulutus pidetään nähtävillä Nak­­ki­lan kun­nan vekkosivulla www.nakkila.fi  31.1. – 7.3.2022.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski

sähköposti: kari.ylikoski@nakkila.fi, puhelin: 044 747 5885