Kuulutus

Kirjoitettu 29.9.2021

ELY-keskuksen kuulutus ympäristölain (257/2014) 136 §:n

mukainen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden

puhdistamisesta.

.pdf