Kuulutus

Kirjoitettu 27.2.2020

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
Nakkilan kunnan toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävänä pidosta vuonna 2020 on kuulutus nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.nakkila.fi sekä kunnan ilmoitustaululla.

Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Nakkilan valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 46 hyväksynyt Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 1.4.2020.
Ympäristönsuojelumääräykset on nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.nakkila.fi sekä Nakkilan kunnan Yleis- ja taloushallinnon toimialan osastolla.

Nakkilan kunnan maa-ainestaksan maksuperusteet
Nakkilan valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 47 hyväksynyt Nakkilan kunnan maa-ainestaksan maksuperusteet. Päätöksen voimaantulo 1.1.2020.
Maksuperusteet on nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa www.nakkila.fi/Tekniset palvelut/ Ympäristönsuojelu/ Maksut ja taksat.