Kuulutus

Kirjoitettu 10.4.2024

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.6.2024 ALKAEN

Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 26.3.2024 §3 alueen jätetaksan. Jätetaksaan on lisätty biojätteen kuljetuksen tyhjennysmaksut. Taustalla on jätelain muutos, jonka myötä biojätteiden keräys ja kuljetus siirtyvät kuntien vastuulle.

Taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. Hangassuon jätekeskuksen jätemaksujen perusteella määräytyy koko toimialueen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon sekajätekeräyksen käsittelymaksun osuus.

Jätetaksaa koskeva päätös on nähtävillä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla www.pori.fi/ilmoitustaulu.

Jätehuoltojaoston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 10.5.2024.


Lisätiedot: jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332, jatehuoltojaosto@pori.fi

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 10.4.2024–10.5.2024.


Porissa 10.4.2024
Porin seudun jätehuoltojaosto

Tiedostot: