Kuulutus

Kirjoitettu 19.12.2022

Porin seudun jätetaksoista 1.1.2023 alkaen

Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2022 §21 ja §22 alueen jätetaksat. Ne koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila.

Jätetaksoja koskevat päätökset ovat nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla http://www.pori.fi/ilmoitustaulu.

Jätehuoltojaoston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta (os. PL 32, 20101 Turku). Valitusaika päättyy 18.1.2023.

Lisätietoja antaa vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, jatehuoltojaosto@pori.fi, p. 044 701 3332.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 19.12.2022–18.1.2023

Porissa 19.12.2022
Porin seudun jätehuoltojaosto