Kouluverkkotyö jatkuu hankesuunnitelman edistämisellä

Kirjoitettu 2.2.2023

Kunnan kouluverkkotyöryhmän tehtävänä on ollut palveluverkkoselvityksen mukainen valmistelutyö päätöksentekoon. Viime syksystä asti työryhmä on valmistellut kunnanvaltuuston valitseman kouluverkkovaihtoehdon eli uuden koulukeskuksen hankesuunnitelmaa päätöksentekoon.

Kokouksia työryhmä on tähän mennessä ehtinyt pitämään jo 9 kpl. Prosessi on ollut vahvasti osallistava: opettajat ovat kirjanneet tilatoiveitaan tilaohjelmaan, oppilaat ovat suunnitelleet unelmiensa koulua. Oppilaiden ryhmätyöt ovat Liikuntakeskuksella kuntalaisten tutustuttavissa. Sivistystoimessa on lisäksi toteutettu lapsivaikutusten arviointi, jossa oppilaiden vastausprosentti oli huikeat 88%. Uuden koulukeskuksen tarpeiden ja tilojen ideointia on suoritettu myös opettajille järjestetyn VESO-päivän yhteydessä viime lokakuussa, jolloin järjestettiin työpaja aiheesta. Kuntalaisten mielipiteitä kouluverkkoasioihin kyseltiin jo aiemmin, vuoden 2021 puolella liikuntakeskuksella pidetyssä kuntalaistilaisuudessa.

Sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä on selvitetty lisäksi uuden koulun liikunta- ja harrastetilojen tarpeita. Arkkitehdiltä on valmistunut alustavat luonnokset uuden koulukeskuksen pohjapiirustuksista ja vaihtoehtoisia suunnitelmia rakennuksen ja toimintojen sijoittautumisesta suunnitellulle tontille.

Työ jatkuu suunnitelmien tarkentamisella ja aineistolla tähdätään keväiseen päätöksentekoon. Kouluverkkotyöryhmään kuuluvat: Aalto Harri, Ahola Kelpo, Ahvenkoski Linda, Hakala Vilho, Jänkälä Tomi, Kukkula Harri, Harjunen Teemu, Kuusisto-Kajander Riikka, Lepistö Tuija, Männistö Terhi, Penttilä Raija, Sallinen Erik, Turpela Nina-Mari, Rautakorpi Eero, Somelar Dennis.

Kouluverkko on ollut osallistava, kuvassa esimerkkejä kerätystä aineistosta.

Teksti: Kouluverkkotyöryhmä