Koululaiset osallistuvat uuden koulun suunnitteluun – tuotokset nähtävillä liikuntakeskuksella

Kirjoitettu 11.1.2023

Nakkilan koululaiset ovat vaikuttaneet ja osallistuneet uuden koulurakennuksen suunnitteluun ja tuotokset ovat nähtävillä liikuntakeskuksella 10.1 – 28.2. Tervetuloa tutustumaan!

Tuotoksissa on hauskoja ja nokkelia ehdotuksia ja selkeitä yhteisiä toiveita; oma pulpetti ja iso aktiviteettipiha.

Osallistaminen jatkuu tällä viikolla kun kaikki koululaiset vastaavat lapsivaikutusten arviointiin liittyvään kyselyyn.

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa.

Nakkilassa on tänä lukuvuonna näkynyt demokratia ja ihmisoikeudet kaikille yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena.