Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 4.3.2021

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

 SOSIAALIOHJAAJAN virka

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta.

Haemme Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään SOSIAALIOHJAAJAA lapsi- ja perhepalveluihin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.4.2021 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Lapsi- ja perhepalveluiden varhaisen tuen tiimin sosiaaliohjaajan työ on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tuen tarpeen arviointiin pohjautuvaa kokonaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä ja sen yhteensovittamista muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa.

Varhaisen tuen sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat palvelutarpeen arviointi yhteistyössä sosiaalityöntekijän tai muun työparin kanssa, lähityöntekijänä toimiminen sosiaalihuollon asiakkuuksissa sekä virka-aikainen sosiaalipäivystys ja kriisityö.

Sosiaaliohjaajan tukena on kehittämismyönteinen, osaava ja innostunut työyhteisö. Tarjoamme kuntalaisille palveluja varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman laadukkaasti. Tarjoamme työntekijälle ammattitaitoisen työryhmän tuen, mahdollisuuden etätyöhön ja työnohjaukseen sekä joustavat työajat.

Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakastyön hallintaa, itsenäistä sekä asiakaslähtöistä työotetta. Aikaisempi työkokemus varhaisen tuen palveluissa katsotaan eduksi. Käytössämme on ProConsona -asiakastietojärjestelmä.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 19.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus sekä työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote on esitettävä ennen viran vastaanottamista.

Yhteystiedot:

Tiedustelut Johtava sosiaalityöntekijä Sari Lähdeniemi 044–7475822 sari.lahdeniemi@kessote.fi  tai Piia Kotikivi p. 044–312 4352 piia.kotikivi@kessote.fi