Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 3.3.2021

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

 JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän etsii joukkoonsa johtavaa sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.4.2021 alkaen. Johtava sosiaalityöntekijä toimii perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella lastensuojelun tehtäväalueella ja on osa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmää. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivien tiimien kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä toimivan kuntayhtymän mutkattoman ilmapiirin ja yhteistyömahdollisuudet. Kessote on mukana erilaisissa kuntatyön kehittämishankkeissa sekä rakentamassa Satakunnan maakunnallista hyvinvointialuetta. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tehtävänkuvaus:

Johtava sosiaalityöntekijä on tehtäväalueensa lähiesimies ja substanssin hallitseva asiantuntija, joka huolehtii, että tehtäväalueen toiminta on perustehtävän mukaista, tavoitteellista, tehokasta ja taloudellista. Johtava sosiaalityöntekijä on henkilöstön toimintaedellytysten luoja ja hyvän asiakastyön mahdollistaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväalueeseen kuuluvat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut. Johtava sosiaalityöntekijä toimii systeemisen toimintamallin konsultoivana sosiaalityöntekijänä.

Kessoten tarjoaa johtavalle sosiaalityöntekijälle ammattitaitoisen tiimien muodostaman työyhteisön, esimiehen ja johtoryhmän tuen, esimiestyön koulutusmahdollisuuden sekä mahdollisuuden työnohjaukseen ja etätyöhön.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 22.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Tehtäväkohtainen palkka 3907,70 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote on esitettävä ennen viran vastaanottamista.

Yhteystiedot:

Tiedustelut perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044-747 5870.